SPENNENDE PLANER FOR SLUTTEN AV 2020!!

 

 

Er du interessert i valp, skriv en utfyllende mail om deg/dere:

Livssituasjon

Boligsituasjon

Familiemedlemmer

Hvorfor du ønsker Boston Terrier

Hvordan du vil tilrettelegge den første tiden

Hvor lenge valpen skal være alene hjemme

Tidligere erfaring

Referanse fra evt. tidligere oppdretter

Hvem som evt. skal passe valpen om du skal på ferie.